የመስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክቶች ህግን የጣሰና ለኪሳራ የዳረገ ነው።

- Videos - News
Subscribe

News | የመስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክቶች ህግን የጣሰና ለኪሳራ የዳረገ ነው።

About :

የመስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክቶች ህግን የጣሰና ለኪሳራ የዳረገ ነው።